Czytaliśmy utwory Aleksandra hrabiego Fredry

W poniedziałek 28 maja tego roku uczniowie i rodzice klas: szóstej, siódmej i czwartej zebrali się, by poczytać, poznać bądź przypomnieć sobie twórczość znanego polskiego komediopisarza, poety i bajkopisarza Aleksandry Fredry. Każdego roku w naszej szkole odbywają się spotkania literackie, podczas których przybliżamy postać wybitnych twórców poprzez głośne czytanie ich dzieł. To wspaniała lekcja literatury i wyśmienita zabawa, spotkanie dorosłych, dzieci, młodzieży, okazja by się poznać, nauczyć nowego i zachęcić do czytania. Aleksander hrabia Fredro to wyjątkowa postać w naszej historii literatury. Był znawcą polskich obyczajów, właścicielem kilku majątków ziemskich, posiadaczem niebywałego talentu i szczególnego poczucia humoru. Uczniowie klasy siódmej zaprezentowali inscenizację „Zemsty”. Przy minimalnych środkach, ale dużym wyczuciu scenicznego napięcia i efektownej dramaturgii oddali to, co u Fredry najistotniejsze; giętkość języka, przewrotność sytuacji i humor. Młodsi skupili się na bajkach i przyznać trzeba, że recytacja „Małpy w kąpieli”, „Bajki o osiołku” , a także innych znanych, jak: „Zupa na gwoździu”, „ Paweł i Gaweł” wywołały uśmiech i zadumę. Okazuje się, że Fredro wciąż aktualny i niezbędny. On uczy, ale i raduje, zastanawia i śmieszy.